نحوه نمایش:

نمایش: 20 40 همه

 • بشقاب 12 در28سانتیمتر ویترای طرح ترنج

  85,000 تومان 82,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح ترنج. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

  در انبار موجود نیست
 • بشقاب 20 در20سانتیمتر ویترای طرح اسب

  42,000 تومان 34,000 تومان

  بشقاب 20 در 20سانتیمتر ویترای طرح اسب. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و…

 • بشقاب 20 در20سانتیمتر ویترای طرح دریا

  45,000 تومان 36,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح دریا. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

 • بشقاب 20 در20سانتیمتر ویترای طرح ماهی و رودخانه

  40,000 تومان 32,000 تومان

  بشقاب 20 در 20سانتیمتر ویترای طرح ماهی و رودخانه قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس،…

 • بشقاب 20 در20سانتیمتر ویترای طرح مینا

  39,000 تومان 33,000 تومان

  بشقاب 20 در 20سانتیمتر ویترای طرح مینا. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و…

 • بشقاب 20در20سانتیمتر ویترای طرح اسب

  49,000 تومان 42,000 تومان

  بشقاب 20 در 20سانتیمتر ویترای طرح اسب قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و…

 • بشقاب 25 در25سانتیمتر ویترای طرح چهل تکه

  75,000 تومان 58,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح چهل تکه. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای بسیار زیبا

  87,000 تومان 78,000 تومان

  بشقاب ویترای بسیار زیبا. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح بوف

  87,000 تومان 73,000 تومان

  بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح بوف. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح ترنج

  75,000 تومان 64,000 تومان

  بشقاب 20 در 20سانتیمتر ویترای طرح ترنج. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح ترنج

  86,000 تومان 74,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح ترنج. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح تک جغد

  86,000 تومان 74,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح تک جغد. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح دو جغد

  86,000 تومان 74,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح دوجغد. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح دو جغد

  86,000 تومان 74,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح دو جغد. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح سه جغد

  86,000 تومان 75,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح سه جغد. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح پروانه

  72,000 تومان 50,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح پروانه. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار. ابعاد:…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح پروانه

  75,000 تومان 58,000 تومان

  بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح پروانه. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل کار.…

 • بشقاب 25سانتیمتر ویترای طرح گلدان و دیوار

  86,000 تومان 74,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح گلدان و دیوار. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل…

 • بشقاب 30 در30سانتیمتر ویترای طرح گل و مس

  92,000 تومان 83,000 تومان

  بشقاب ویترای طرح گل و مس. قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل و محل…

 • بشقاب 30در30سانتیمتر ویترای طرح باغ انار

  92,000 تومان 80,000 تومان

  بشقاب 30در 30 سانتیمتر ویترای طرح باغ انار قابل استفاده و دکوراتیو. مناسب شیک پسندان. قابل استفاده در مجالس، منازل…