نحوه نمایش:

نمایش: 20 40 همه

 • ساعت تمام خاتم مستطیل وان یکاد

  780,000 تومان 670,000 تومان

  ساعت نفیس مستطیل تمام خاتم و ان یکاد. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. ابعاد صفحه داخلی 30 در…

 • ساعت خاتم بیضی طرح چوگان

  440,000 تومان 370,000 تومان

  ساعت خاتم بیضی طرح چوگان. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. ابعاد صفحه داخلی 30 در 40 سانتیمتر. ابعاد قاب 47 در…

 • ساعت خاتم خورشیدی طرح گل و مرغ

  120,000 تومان 100,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 20…

 • ساعت خاتم خورشیدی قُل دار

  235,000 تومان 200,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی 12 امام. صفحه داخلی مینا کاری شده هلال(قُل دار) با جنس مس. قطر صفحه داخلی 30…

 • ساعت خاتم خورشیدی قُل دار

  135,000 تومان 110,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. صفحه داخلی مینا کاری شده هلال (قُل دار) با جنس مس. قطر…

 • ساعت خاتم خورشیدی قُل دار 12 امام

  135,000 تومان 100,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی 12 امام. صفحه داخلی مینا کاری شده نیم حلال (قُل دار) با جنس مس. قطر صفحه داخلی…

 • ساعت خاتم مربع

  210,000 تومان 185,000 تومان

  ساعت خاتم کاری مربع طرح چوگان. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 20 سانتیمتر و…

 • ساعت خاتم مربع قُل دار

  255,000 تومان 210,000 تومان

  ساعت خاتم کاری مربع طرح چوگان. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 25 سانتیمتر و…

 • ساعت خورشیدی خاتم

  140,000 تومان 110,000 تومان

  ساعت خورشیدی خاتم بسیار زیبا، شیک و نفیس به همراه بشقاب داخلی میناکاری شده از جنس مس.

 • ساعت خورشیدی خاتم

  115,000 تومان 100,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 20 سانتیمتر…

 • ساعت خورشیدی خاتم

  100,000 تومان 80,000 تومان

  ساعت خورشیدی خاتم بسیار زیبا، شیک و نفیس به همراه بشقاب داخلی میناکاری شده از جنس مس.

 • ساعت خورشیدی خاتم

  90,000 تومان 70,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 15 سانتیمتر و قطر قاب 30…

 • ساعت خورشیدی خاتم

  100,000 تومان 80,000 تومان

  ساعت خورشیدی خاتم بشقاب داخلی میناکاری شده قُل دار (هلال دار) از جنس مس . قطر صفحه میناکاری ساعت: 16…

 • ساعت خورشیدی خاتم طرح گل و مرغ

  115,000 تومان 100,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. نماد مرغ داخل صفحه، مس قلم زنی شده. قطر صفحه داخلی 20…

 • ساعت خورشیدی خاتم طرح گل و مرغ

  120,000 تومان 100,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 20…

 • ساعت خورشیدی خاتم قُل دار

  245,000 تومان 220,000 تومان

  ساعت خاتم کاری خورشیدی طرح گل و مرغ. صفحه داخلی مینا کاری شده حلال(قُل دار) با جنس مس. قطر صفحه…

 • ساعت خورشیدی قُل دار خاتم

  128,000 تومان 110,000 تومان

  ساعت خاتم کاری قُل دار خورشیدی. صفحه داخلی مینا کاری شده نیم حلال(قُل دار) با جنس مس. قطر صفحه داخلی…

 • ساعت مربع تمام خاتم

  145,000 تومان 110,000 تومان

  ساعت تمام خاتم کاری مربع . صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 16 سانتیمتر و ابعاد…

 • ساعت مربع خاتم طرح چوگان

  125,000 تومان 95,000 تومان

  ساعت خاتم کاری مربع طرح چوگان. صفحه داخلی مینا کاری شده با جنس مس. قطر صفحه داخلی 16 سانتیمتر و ابعاد…

 • ساعت مربع خاتم قُل دار

  245,000 تومان 210,000 تومان

  ساعت خاتم کاری مربع طرح چوگان. صفحه داخلی مینا کاری شده نیم حلال(قُل دار) با جنس مس. قطر صفحه داخلی…