نحوه نمایش:

نمایش: 20 40 همه

 • جا قلمی تمام خاتم

  88,000 تومان 75,000 تومان

  جا قلمی تمام خاتم کاری شده. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 16 در 20 سانتیمتر.

 • جا قلمی تمام خاتم

  125,000 تومان 100,000 تومان

  جا قلمی، جا کارتی و تقویم تمام خاتم کاری شده. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 20 در 30 سانتیمتر.

 • جا قلمی تمام خاتم

  78,000 تومان 70,000 تومان

  جا قلمي تمام خاتم کاري شده. بسيار نفيس و شکيل. مناسب شیک پسندان.

 • جا قلمی تمام خاتم نفیس

  95,000 تومان 85,000 تومان

  جا قلمي تمام خاتم کاري شده. بسيار نفيس و شکيل. مناسب شیک پسندان.

 • جا قلمی خاتم

  87,000 تومان 75,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری شده طرح گل و مرغ. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 16 در 20 سانتیمتر.

 • جا قلمی خاتم

  95,000 تومان 75,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری شده طرح گل و مرغ. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 16 در 20 سانتیمتر.

 • جا قلمی خاتم طرح تذهیب

  55,000 تومان 47,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری طرح تذهیب. بسیار نفیس و شکیل.

 • جا قلمی خاتم طرح لیلی و مجنون

  55,000 تومان 47,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری طرح لیلی و مجنون. بسیار نفیس و شکیل.

 • جا قلمی خاتم طرح چوگان

  55,000 تومان 47,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری طرح چوگان. بسیار نفیس و شکیل.

 • جا قلمی صندوق دار

  100,000 تومان 85,000 تومان

  جا قلمی خاتم کاری شده صندوق دار طرح گل و مرغ. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 16 در 20 سانتیمتر.

 • صندوقچه خاتم کاری

  55,000 تومان 40,000 تومان

  جا قلمی و جعبه جواهرات تمام خاتم. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 7 در 20 سانتیمتر.

 • صندوقچه خاتم کاری

  42,000 تومان 30,000 تومان

  جا قلمی و جعبه جواهرات خاتم کاری طرح گل و مرغ. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 7 در 20 سانتیمتر.

 • صندوقچه خاتم کاری

  72,000 تومان 55,000 تومان

  جا قلمی و جعبه جواهرات طرح تذهیب. بسیار نفیس و شکیل. ابعاد 7 در 20 سانتیمتر.