تسبیح زرد کهربا دریای بالتیک

کد کالا: tasbih004

در انبار

سبیح زرد کهربا دریایی .

استحصال شده از اعماق دریای بالتیک.
سی و سه دانه اصلی.

خاص بودن و خاص ماندن تخصص ماست…

دریای نور.

1,200,000 تومان